Openbaar Daltononderwijs,
een toekomstgerichte keuze

 
_LE_7782.jpg
 

Ons Daltononderwijs geeft ieder kind de ruimte om eigen talenten en interesses te ontdekken. Of je kind nu ‘rekenknap’, ‘woordknap’ of ‘beeldknap’ is, ons onderwijssysteem - gericht op meervoudige intelligentie - sluit aan bij de grote diversiteit van kinderen. Iedereen telt mee. We zien diversiteit, ook in achtergrond of afkomst, als een kracht om kinderen van elkaar te laten leren.

Bij ons kun je jezelf zijn. We leren je omgaan met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en reflectie, zodat je zonder vrees de wereld aankan. Stel ons al je vragen, ze vermoeien ons nooit! We proberen in jouw onderwijs zo goed mogelijk antwoord te geven.
BG_red.png
 

De waarde(n) van DALTON

Doelgerichte, Autonome, Lerende, Toekomstgerichte, Onderzoekende en Nieuwsgierige kinderen.

Deze waarden die samen het Daltononderwijs vormen liggen verankerd en het DNA van onze docenten en komen tot uiting in lesvormen, materialen en in de manier waarop we met elkaar communiceren. Maar wees gerust: de D A L T O N-letters zijn niet de enige letters van alfabet die de kinderen leren hoor! Ze klinken eerder door in bijvoorbeeld de inrichting van onze lokalen, het werken met een dagritme- en doelenbord, kieskast, een reflectie-emotiemeter, het samenwerken met een klassenmaatje of oudere tutor-leerling, en actieve leervormen door middel van spel.

lees meer op dalton.nl

 
 
_LE_8291.jpg

Combinatiegroepen

 

Op de Puntenburg combineren we klassen. Het ene jaar is een kind de jongste, het andere jaar de oudste. Ze bekleden in twee schooljaren dus meerdere posities in de groep en dit doet kinderen goed.

Ze zijn niet per se de zwakke of zwakste, sterke of sterkste leerling van de groep. Ze mogen en kunnen zichzelf zijn en merken hoe fijn het is om een ander te kunnen helpen of geholpen te worden door een iets ouder klasgenootje. Behoefte aan herhaling of juist meer uitdaging? Kinderen die met één of meerdere vakken achterlopen of juist vooruit zijn, kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Het combineren van twee klassen past bij Dalton en leert kinderen zelfstandig en geconcentreerd werken. Vraag leerlingen en ouders gerust naar hun ervaring tijdens de Snuffelochtenden.

 

_LE_6857.jpg

Zelfstandig Leren door spel

Jonge kinderen leren vooral via spel. Ze zijn de dokter, ontdekkingsreiziger, brandweerman en spelen zo de ‘echte wereld’ na. We laten ons onderwijs daarom zo goed mogelijk daarop aansluiten. We ‘verstoppen’ leerdoelen in spel en in de themahoeken van de groep. Zo verrijken en verdiepen we hun spel en stimuleren we ze in hun ontwikkeling, terwijl we ze zo gewoon kind kunnen laten zijn, zeker de eerste jaren. 

Naarmate kinderen ouder worden ontwikkelt het spelen, en hun natuurlijke nieuwsgierigheid, zich steeds meer tot experimenten, onderzoeken en zelfs ontwerpen en programmeren! Door het thematisch aanbieden van de wereldoriëntatie-vakken in de groepen 3 t/m 8, proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk op deze natuurlijke ontwikkeling te laten aansluiten. Tegelijkertijd proberen we ze hier ook gericht vaardiger en wijzer in te maken.


We gaan voor kwaliteit en het bieden van een sociaal veilige leeromgeving

We gaan voor kwaliteit en het beste onderwijs voor onze kinderen en genieten er enorm van wanneer dit zich vertaalt in mooie cito-scores. Ook hechten we veel belang aan de cijfers die onze leerlingen de school zelf geven tijdens de ‘Veiligheidsmonitor’. Vanaf groep 4 (en in aangepaste vorm in groep 1/2 ) stellen we de kinderen vragen m.b.t. het pedagogisch klimaat, hun sociale veiligheid en onderwijs en leren. Zo weten we bijvoorbeeld dat leerlingen hun school en schooltijd met een 8,1 beoordelen en leggen we de lat om (online) pesten naar ‘nooit’ te krijgen nog weer een stukje hoger.

Bekijk onze schoolresultaten op de website scholenopdekaart.nl.

_LE_9854.jpg

De Puntenburg valt onder bestuur van SPO Utrecht, samen met 38 andere openbare basisscholen in Utrecht. In 2018 werd de kwaliteit van SPO Utrecht en de SPO-scholen goed beoordeeld in het onderzoeksrapport van de onderwijsinspectie.

 

_LE_7895.jpg
schoolshoot0889.jpg

Aandacht voor mentale en sociale vaardigheden

Sinds juni 2017 is de Puntenburg de eerste Rots & Water basisschool van de stad en zelfs de eerste Rots & Water Daltonbasisschool van heel Nederland!

Iedereen heeft Rots- en Water-kwaliteiten in zich. Een rots staat o.a. voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid of te heftig reageren. Water staat voor zachtheid, je kunnen inleven, communicatief, onderhandelen, maar kan zich ook vertalen in te meegaand zijn en het niet of moeilijk kunnen stellen van grenzen. Door middel van psycho-fysieke trainingen en lichamelijke oefeningen leren kinderen welke kwaliteiten ze bezitten en hoe ze hun rots- en waterkwaliteiten in balans toe kunnen passen.

Meer lezen over Rots & Water ? Kijk op de website van Rots en Water.

 
Een vertrouwde, veilige plek.
Omringd door het inspirerende centrum van een culturele wereldstad.
— Ouders over onze school
BG_red.png

Talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen